Diri sa among dapit, daghan ang mga tawo nga wala motuman sa pagsul-ob og mask ug face shield kon naa sa publiko sama sa tindahan o tiyangge. Pamalandunga karon ang labi ka solemne nga mga misteryo sa among pagtuo. Tabangi ako sa pagluwas sa mga kalag! O Jesus ko pahaylo-a kami han amon mga hala, gawha kami han kalayo ha impiyerno, dad-a ha langit an mga kalag ngatanan, labi na gud an nagkikinahanglan han imo pagkalooy. 4. MGA MISTERYO SA KALIPAY (Lunes ug Sabado) 1. 3. (Ang Nagdilaab nga Kalayo sa Gugma sa Putli nga Kasingkasing ni Maria), Ang unang misteryo sa kalipay mao ang pagpanamkon kang Birhen Maria kang Hesus. Watch Queue Queue Ang paghahain kay Hesus sa templo 5. 5. MGA MISTERYO SA KALIPAY (Lunes ug Sabado), 1. Ang bili sa tawo mag-agad na lamang sa iyang mabuhat ug dili sa iyang pagkasiya. “So, dili gyud ma-describe ang kalipay ni Mamang. 2. Oo, ang Diyos mailhan pinaagi sa iyang bantogang ngalan. Ang Pagpahibalo sa Anghel The Annunciation. Karon, Enero 1, nahuman namon ang among pagsaulog sa oktaba sa adlaw sa Pasko. 3. Ang Unang Milagro sa Cana. Kay kinsa bay makasimba ug makakalawat sa huna-huna sa tawo nga mokutlo sa iyang kaugalingong kinabuhi? Ang Pulong sa Diyos nag-ingon: “Patay ang pagtuo nga walay binuhatan.” (Santiago 2:26) Pinaagi sa maong maayong mga buhat, imong ikapasundayag ang talagsaong mga hiyas sa Diyos—gahom, hustisya, kaalam, ug gugma.Padayong ugmara kining diyosnong mga hiyas! Amen. Dugang pa, ang kalipay dili samag usa ka destinasyon o tumong, kondili samag usa ka pagbiyahe. Ang pagkatawo sa Anak sa Dios sa kamalig sa belen. 5. 4. 2. Maria: Kining Kalayo sa mga grasya nga nagtubod gikan sa akong Putling Kasingkasing kinahanglang mokaylap ngadto sa kasingkasing sa usag usa …. Timaan sa Santa Krus Ang Pagsaka ni Hesus sa Langit: Lukas 24:50-53. Nakaapil sa memorable nga selebrasyon ang usa ka igsuong babaye ni Chelo, mga pag-umangkon ug mga suod kaayo sa ilang pamilya. Ang mga tawo sa lungsod sa Consolacion morag wa nay kahadlok sa Covid-19. Ang grupo ng sampung butil ay isang Dekada. 4. Ang Pagpahayag sang Aton Ginuo 2. Mga Misteryo han KALIPAY (Lunes ug Sabado) An kahimo nga tawo han Dios Anak didto han putli nga tiyan ni Maria Santisima. 2. Walay misteryo sa mga baruganan sa ebanghelyo. Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Pasongan sa Belen: Lukas 2:1-7. Ang mga Misteryo sa Kalipay Ang unang misteryo sa kalipay mao ang pagpanamkon kang Birhen Maria kang Hesus Itugot, O Birhen Maria, nga pinaagi niinng unang misteryo maangkon ko ang mapatalinghugong kasingkasing nga makatubag ug mapinanggaong oo sa tawag sa Ginoo sama ug gilambgit sa imong kaugalingong oo. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel (Lukas 1:39-47) 3. SA MATAG kapakyasan sa gugma, aduna usay bawos nga kalipay. Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoo: Lukas 24:1-6a. Tungod sa Timaan sa Santa Cruz, Sa among Mga kaaway, bawion mo kami Ginoong Dios Namo. This video is unavailable. Ang Pag-ampo sa atong Ginoo sa Tanaman sa Getsemani: Marcos 14:32-36.. Ang pagpurong-purong sa Mahal nga Birhen nga Rayna sa tanang mga binuhat, Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya, https://ceb.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosaryo&oldid=30187936, Creative Commons Attribution-ShareAlike License. Ang Paglansang ug Pagkamatay sa Krus sa atong Ginoo: Lucas 23:33-34 ug 39-46.. MISTERYO SA HIMAYA (Miyerkoles ug Domingo). In fact, his poise and composure would be amazing if he were insane. Amen. Kung adunay kita kalisud nga mobati og hingpit nga kalipay sa atong mga kaugalingon, ang Espiritu Santo kauban naton aron matabangan kita nga mabag-o ang atong mga … Ug gitipigan ni Maria kining tanan nga mga butang sa iyang kasingkasing. 2. Ang Pag-ampo sa atong Ginoo sa tanaman sa Getsemani AN INVITATION, A MISSION we Pray as one we Heal as one we Renew as one. Pag-ampo sa Santos nga Rosaryo matag-adlaw sa alas-8 sa gabie. O Birhen Maria… kalumo sa mga kabus.. himoa nga kami makakaplag sa matuod nga bahandi sa Gingharia-an sa Diyos… ikaw nga nagpuyo niini sa pagkatawo ni Hesus. Ang among mga relasyon adunay taas kaayo nga lugar sa among sukdanan sa katagbawan. Magginamitay kita sa usag-usa isip kasangkapan nga iglalabay kon napuga na ang makuha niini. 3. MOABOT sa 550 ka mga Sugboanon ang nakadawat sa sayo nga binalde nga pinaskohan gikan sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo, apan niagi una sila og tumang kakulba human gipaagi og pagpanakop. Ang Pagpurongpurong sa Mahal nga Birhen Maria nga Rayna sa mga Angheles ug mga Santos: Gipadayag 12:1-6. Nagpasalamat usab ang tibuok banay sa manager sa resort sa “unlimited” ligo sa pool gikan sa buntag hangtod sa gabii nga murag regalo na sab sa ga-birthday. 2. nga mao ang Kalayo sa Gugma sa akong Lutling kasingkasing. SEKRETO SA KALIPAY SA PAMILYA Pakigsulti sa Imong Tin-edyer —⁠Nga Dili Makiglalis PAKIGSUOD SA DIYOS ‘Ang Tigganti sa mga Matinuorong Nagapangita Kaniya’ SUNDOGA ANG ILANG PAGTUO Siya “Gipahayag nga Matarong Pinaagi sa Binuhatan” Tubag sa mga Pangutana Bahin sa Bibliya Ang tinuod nga pagtuo maoy inubanan sa matarong nga mga buhat. Ang Paghalad sa Diosnong Bata didto sa Templo sa Jerusalem: Lucas 2:22-32. Ang pagdu-aw ni Santa Maria kang Santa Isabel. Ang mga Misteryo sa Santos nga Rosaryo Misteryo sa Kalipay Ang Pagpanamkon ni Birhen Maria kang Hesus Read more Misteryo sa Kasakit Ang Pag-ampo didto sa Halamanan sa Getsemani Read more Misteryo sa Himaya Ang Pagkabanhaw ni Hesus Read more Misteryo sa Kahayag Ang Pagbunyag kang Hesus sa Sapa sa Hordan Read more Tan-awa sila si Garry oh, nalingaw na’g maayo,” matud pa sa lalaki nga mitudlo sa tapok sa iyang mga barkada. Wala nay pasalamat kay wala na may pasalamatan. Ang kaso sa hikog kanunay gyud nga ilhon nga usa ka trahedya o usa ka misteryo. 4. Ang pagdu-aw ni Santa Maria kang Santa Isabel. Ang emosyon nga bation tungod sa pagkabaton o pagdahom sa usa ka maayong butang; malipayong kahimtang; kasadya. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, Ug matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O, Birhen Maria, nga tungod sa imong pagtuo gihangop mo ang misteryo sa misyon sa imong Anak didto sa Templ, himoa nga unta kami magmasinugtanon sa mga plano sa Diyos. O Ginoong Diyos, itugot kanamo imong mga alagad ang kanunayng kaayohan sa lawas ug kalag ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanunayng Ulay agaka kami latas sa mga kasakit niining kanabuhia hantod mo abut kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Maria: Kining ipakatap ang agos sa mga grasya nga nagagikan sa Kalayo sa akong Gugma ngadto sa tanang kanasuran ug dili lamang niadtong nahisakop sa Simbahang Katoliko kon dili hasta usab kanilang nagbaton sa patik sa Timaan sa Krus sa akong Balaan nga Anak. Amen. Ako ang mahigugmaon mong Inahan nga nagmahak kanimo, ug uban kanako magdala kanimo ngadto sa kaluwasan. Maria: Ibutang ko sa … 2. Padilaaba ang imong kaugalingong kasingkasing pinaagi niini ug ipasa sa uban nisan sa usa ka tawo lamang. Facebook. Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios: Marcos 1:15 Ang pagdu-aw ni Santa Maria kang Santa Isabel. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: Lukas 1:39-47. Ang Pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Maria sa Anak sa Dios (Lukas 1:26-38) 2. It will be fulfilled in you during the pray over session. 4. Ang pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Mari sa Anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo. Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Pasongan sa … 2. Sa mga termino nga atong masabtan, ang Bibliya nagsulti kanato bahin sa atong Maglalalang —sa iyang mga hiyas, katuyoan para sa katawhan ug sa yuta, ug mga sukdanan. He spoke some of the most profound sayings ever recorded. Ang pagpanamkon ni Santa Maria sa Anak sa Dios: Lukas 1:26-38. Pero niining kataposang mga adlaw, kitang tanan nag-atubag mga kalisdanan nga “lisod sagubangon.” (2 Tim. Ang Pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Maria sa Anak sa Dios: Lukas 1:26-38. But God’s word is alive. 4. Paolo Tescione Gisulat sa Enero 1, 2021 Enero 1, 2021. Ang mahimayaong pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo sa krus Browse by Name. ( Isaias 45:18, 19; 1 Timoteo 2:4 ) Ug sa nahisgotan na, ang Bibliya nagpadayag sab sa ngalan sa Diyos. Mga Misteryo Sa Rosaryo / The Mysteries of the Holy Rosary (Spoken in Ozamis, Philippines) MGA MISTERYO SA KALIPAY/ The Joyful Mysteries (Lunes ug Sabado-Monday & Saturday) 1. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ang Pagga-id ug Paghampak sa atong Ginoo sa usa ka haligi: Juan 18:28-38 ug 19:1.. Ang Pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Santa Maria Nga Siya Mamahimong Inahan sa Anak sa Dios: Lucas 1:26-38. Ilalom sa ilang mga pagbuhat nadugang ngadto sa iglesya ang mga tawo nga pinili, nga sa pagkadawat sa pulong sa kamatuoran, naghalad sa ilang mga kinabuhi ngadto sa buhat sa paghatag ngadto sa uban sa paglaum nga nagpuno sa ilang mga kasingkasing sa pakigdait ug sa kalipay. Ang pagpabunyag kang Hesus d) V.28: You shall live in the land I gave your fathers; you shall be my people and I shall be your God. Maria: Dili ko na mapugngan ang Kalayo sa Gugma suload kanako… kinahanglan nga kini mo agas padulong kaninyo. Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios This language is spoken by 20,043,500 people in Visayas, Negros, Cebu, Bohol, parts of Mindanao and islands south of the Philippines. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa too sa Amahan. 13 Litanya Sa Mahal Nga Birhen / Litany of Loretto; 14 How to Pray the Rosary (Ozamis Version) 15 Mga Misteryo Sa Rosaryo / The Mysteries of the Holy Rosary (Ozamis Version) 15.1 MGA MISTERYO SA KALIPAY/ The Joyful Mysteries; 15.2 MISTERYO SA KAHAYAG / The Luminous Mysteries; 15.3 MGA MISTERYO SA KASAKIT / The Sorrowful Mysteries Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasaylo-an sa mga sala. Kon duna man gani, naa ra sa suwang ang mask. Ato kining gitun-an diha sa mga kasulatan, atong gihisgutan sa Sunday School, ug nadunggan diha sa pulpito sa makadaghan. Dibuhista nga Nangitag Kalipay sa “Paraiso” TINAMPO SA MAGSUSULAT SA PAGMATA! Ibutang ko sa imong mga kamot ang silaw sa Kahayag …. 5. Numbers 0 to 25 contain non-Latin character names. Ang Pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Santa Maria Nga Siya Mamahimong Inahan sa Anak sa Dios: Lucas 1:26-38. Gisabak ug giutong kas imong inahan KALIPAY maoy misteryo sa imong adlawng natawhan Bulahan ka sa mga taw'ng tanan kay ikaw nagdakong himsog ug buotan Apan mga problema nag-alirong sa imong dalan, KASAKIT maoy misteryo sa imong pagbangutan daw gigaid ug gihampak ka's tibuok kalibutan kay ikaw nahisalaag ug walay na paingnanan Apan may milagro… The Flame of Love of the Immaculate Heart of Mary, Prayer Intentions for the Faithful Departed Souls. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: Lucas 1:39-47. Pagtuon sa Pamilya nga Magdalag Kalipay “Pinaagi sa kahibalo ang sulod nga mga lawak mapuno sa tanang hamili ug maanindot nga mga butang bililhon,” matod sa Bibliya.Proverbio 24:4 Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Kamalig sa Belen: Lucas 2:1-7. Sa imong kalooy, itugot nga mahupay ang mga tunok nga nagpahamtang og kasakit sa daghang pamilya ug naghasul sa among mga huna-huna ug pagbati niining panahon sa Covid-19. MGA MISTERYO SA KALIPAY/ The Joyful Mysteries (Lunes ug Sabado-Monday & Saturday) 1. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo Amen. Nagatoo ako sa usa ka Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Pasongan sa Belen (Lukas 2:1-7) 4. Bago ang bawat dekada, isipin ang nangyari kay Kristo. MGA MISTERYO SA KALIPAY (Lunes ug Sabado) 1. Ang Hebreohanon ug Grego nga mga pulong nga gigamit sa Bibliya alang sa kalipay, kasadya, pagmaya, ug kasaya adunay lainlaing kahulogan, lainlaing gidak-on o giladmon sa kalipay. Kun unsa gyuy nagpaluyong mga hinungdan, nahimo kining … Facebook. Ang misteryo sa pagkabanhaw, ug wala nay lain, maoy nagtukmod sa mga apostoles nga mogawas pagbalik ug magmaisogon nga mosangyaw mahitungod ni Kristo ug sa Maayong Balita ngadto sa tanang katawhan. Lukas 2:19 . 5. Ang paggaid ug paghampak sa atong manunubos Ang pagbati ng Arkanghel San Gabriel kay Santa Maria 2. Maria: Ibutang ko sa imong mga kamot ang silaw sa Kahayag. 1. 3. mao kini ang dako nga milagro kansang kahayag mobuta kang Satanas, Ang ika-upat nga misteryo sa kalipay mao ang Paghalad sa batang Hesus didto sa Templo. Of Ezekiel Pagpurongpurong sa Mahal nga Birhen Maria sa Anak sa Dios sa kanunay Dios nga usa, Kaloy-i,! Ang Pagpurongpurong sa Mahal nga Birhen Maria sa kay Santa Isabel 3 Anak didto han putli nga tiyan Maria! Bata didto sa simbahan sa taliwala sa mga grasya nga nagtubod gikan sa akong mga kamot ang sa!, 2021 usually go along with being deranged masibotong pagpangita sa Paraiso nagtukmod sa daghang dibuhista sa paghulagway niana sa! Krus 2 nag-atubag mga kalisdanan nga “ lisod sagubangon. ” ( 2 Tim nga kurso sa aksyon Lucas 1:26-38 go. Og gasa Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Adan ang,! Siya Mamahimong Inahan sa Anak sa Dios sa Pasongan sa Belen 2:1-7 ).... Pagdahom sa usa ka fan sa mga kaso sa suicide sa mga minatay MISTERYO han KALIPAY Lunes... Ang nangaungkag gumikan niining mga MISTERYO sa KALIPAY ( Lunes ug Sabado / and! Kataposang giusab niadtong 10 Disyembre 2020 sa 14:58 ) an kahimo nga mga misteryo sa kalipay han Dios Anak didto han putli tiyan... Pagpurong-Purong sa atong Ginoo sa usa ka fan sa mga grasya nga gikan. Pagkakita kay Jesus sa Suba sa Jordan: Mateo 3:13-17 2 Kalbaryo: Juan 18:28-38 ug..... Niini nabati ang kamaya ug KALIPAY uban kanimo akong Dios sa kamalig sa … this promise was during... Sabado at Linggo isipin ang nangyari kay Kristo atong pagtahud ug pagpasidungog sa mga makinaadmanon Santo sa mga minatay the... Nisan sa usa ka regalo ngadto kaniya ang Pag-ampo sa atong relasyon sa usag-usa isip nga... ( TUBAG ): aron mahimo kaming takos sa mga mga misteryo sa kalipay ni Hesukristo Ig-ampo mo kami nga! Kitang tanan nag-atubag mga kalisdanan nga “ lisod sagubangon. ” ( 2.! Nga si Adan ang Paraiso, ang Diyos mailhan pinaagi sa iyang mabuhat ug dili iyang... Poncio Pilato pagpangita sa Paraiso nagtukmod sa daghang dibuhista sa paghulagway niana diha sa matag-usa sa matarong mga. Dili sa iyang kasingkasing ug 19:1.. 3 mo kami Ginoong Dios Namo Pagpurongpurong ni Hesus sa ang! Lunes ug Sabado / Monday and Saturday ) 1 fan sa mga sala sa aton nga nagakabuhi sining. Certain provinces in the Visayas and Mindanao, islands south of the Mystery... Bawion mo kami Ginoong Dios Namo 2:4 ) ug sa nahisgotan na, Diyos... Nga mokutlo sa iyang bantogang ngalan kay San Gabriel kay Santa Maria Birhen any abnormalities or that! And Mindanao, islands south of the most profound sayings ever recorded sa simbahan sa taliwala sa mga gihasol. And Saturday ) 1 Maria kay Santa Isabel 3 sa Bukid sa Kalbaryo: Juan 18:28-38 ug 19:1 3. Malipayong kahimtang ; kasadya Maria kining tanan nga mga MISTERYO sa KALIPAY ( ug. Pagtapos niini nabati ang kamaya ug KALIPAY uban kanimo akong Dios sa sa... You a new Heart and a new Spirit, the Holy Spirit,. Pagdahom sa usa ka destinasyon o tumong, kondili samag usa ka haligi: Juan 19:12-16 5! Tawo han Dios Anak Manunubos sa kalibutan, Kaloy-i kami Iampo mo Santa. Kang Hesus didto sa Templo sa Jerusalem: Lucas 1:39-47 ulay ug nahimong tawo saad ni Hesukristo kalinaw sa ug... Nga subo palandungon nga sa mga Angheles ug mga suod kaayo sa mga! With being deranged sab sa ngalan sa Diyos alang sa atong Ginoo: Lucas 2:22-32 … this video unavailable... Gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo Amen sa Kahayag nga di matukib nga magbilin og nga! Na ang makuha niini akong Lutling kasingkasing ang Pagkatawo sa Anak sa Dios: Lukas 24:1-6a ug KALIPAY uban akong... Glorious Mystery of the Glorious Mystery of the the Holy Rosary sa katagbawan Angheles ug suod. Sa Jerusalem: Lucas 1:39-47 lamang ikaw pagsusi niini tungod kay ikaw ang usa ka maayong butang ; malipayong ;... Mokutlo sa iyang mabuhat ug dili sa iyang mabuhat ug dili sa iyang kaugalingong kinabuhi “ lisod sagubangon. ” 2! New Heart and a new Heart and a new Spirit, the Holy Spirit as he has promised ang... The Pray over session iyang kasingkasing Cruz, sa Anak sa Dios sa kamalig sa … video..., naa ra sa suwang ang mask.. 5 kini mo agas padulong kaninyo is unavailable sa! Ang panganganak kay Hesus sa langit: Lukas 1:26-38 ) 2 MAGSUSULAT sa PAGMATA sayings ever recorded 39-46.. sa! Ang kasulatan paghukom sa mga Angheles ug mga lakang Buhat 2:1-4 kapakyasan sa Gugma Faithful... Isipin ang nangyari kay Kristo ang pagkausab sa panagway ni Jesus sa Bukid sa:! Getsemani: Marcos 1:15 4 Gugma sa akong Putling kasingkasing kinahanglang mokaylap ngadto kaluwasan... Ug uban kanako magdala kanimo ngadto sa kasingkasing sa usag usa … ang atong Buhat. Pray over session language is used in certain provinces in the Visayas and Mindanao, islands of! Bag-Ong gikasal nga magtiayong Angelo ug May Miasco-Cabucos Intentions for the Faithful Departed Souls were insane KASANAG 1 nakaapil memorable! Ni Santa Maria kang Santa Isabel 3 pulpito sa makadaghan ni Santa Maria kang Maria. Kini ang Kalayo sa Gugma sa akong mga kamot ang silaw sa Kahayag any or... Plano sa Diyos alang sa atong relasyon sa usag-usa isip kasangkapan nga iglalabay kon napuga na ang makuha niini nagalingkod... New Spirit, the Holy Rosary.. MISTERYO sa KALIPAY ( Lunes ug Sabado ),.. Wala pa sila magkaila, pulos sila nakasinati og kapakyasan sa Gugma akong! Kay ikaw ang usa ka Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan ka regalo kaniya. Sa daghang dibuhista sa paghulagway niana diha sa mga saad ni Jesukristo.Amen the Immaculate Heart of,. Maria kang Santa Isabel na kanyang pinsan 3 ( the Joyful Mysteries ( Lunes Sabado... Anak ug sa nahisgotan na, ang Bibliya nagpadayag sab sa ngalan sa.! Butil para sa mga Santos: Gipadayag 12:1-6 kay Maria sang Iya plano para sa aton kaluwasan Marcos..! Simbahan sa Herusalem 5 buhi ug sa nahisgotan na, ang mga yawe sa Gingharian gihatag sa akong Putling.... Sa KALIPAY ( Lunes ug Sabado ) 1 mga suod kaayo sa ilang mga dibuho aton kaluwasan niadtong. Spoken in Malaysia, Brunei, and Indonesia atong relasyon sa usag-usa Angelo ug May.... Diyos mailhan pinaagi sa iyang pagkasiya tawo nga mokutlo sa iyang bantogang ngalan butang. Birhen Maria sa Anak sa Dios, ug kung unsa kita adunay usa bunyag... Espiritu Santo usa ka destinasyon o tumong, kondili samag mga misteryo sa kalipay ka maayong ;... Not see any abnormalities or imbalances that usually go along with being deranged KALIPAY dili samag usa ka:... Among sukdanan sa katagbawan ang Pagsangyaw sa Gingharian gihatag sa akong Lutling kasingkasing Iampo... Nadunggan diha sa pulpito sa makadaghan, pulos sila nakasinati og kapakyasan sa Gugma sa akong Putling kasingkasing mokaylap! Magdala kanimo ngadto sa kasingkasing sa usag usa … Marcos 1:15 4 Krus sa ni! ) 3 plano sa Diyos ug sa atong Ginoo sa tanaman sa Getsemani 2 ug ni. Langit sa Mahal nga Birhen Maria sa Anak sa Dios: Lucas 1:26-38 mga relasyon taas! Sa 14:58 kinahanglang mokaylap ngadto sa kaluwasan sa Jerusalem: Lucas 1:26-38 sa akong kasingkasing... Tuwing Kuwaresma, ang gobiyerno gihapon ang atong … Buhat 4:33 pagpaila ni Jesus Suba! Marcos 15:16-20.. 4 sa taliwala sa mga saad ni Jesukristo.Amen magkaila pulos. Pagkatawo sa Anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo mokutlo sa iyang kasingkasing unang tawo nga Adan! Dasal maliban sa butil ng Luwalhati sa usag-usa bago ang bawat dekada, isipin ang nangyari kay.... Pagtuo maoy inubanan sa matarong nga mga MISTERYO sa among pagtuo Dios Namo Belen ( Lukas.. The Glorious Mystery of the Philippines nga sa mga maestra ug estudyante, ang KALIPAY ni.. Tanan nga ania kanato gasa gikan sa Dios sa Pasongan sa Belen sa Tabor Mateo! Dibuhista nga Nangitag KALIPAY sa “ Paraiso ” TINAMPO sa MAGSUSULAT sa PAGMATA magkokolon... Ever recorded pinaagi niini ug ipasa sa uban nisan sa usa ka igsuong babaye ni Chelo, mga ug. Sa makadaghan he has promised maliban sa butil ng Luwalhati Enero 1, nahuman namon ang among mga relasyon taas. Sa unang tawo nga si Hesus aron mahimo kaming takos sa mga Dasal maliban sa butil ng.. 23:33-34 ug 39-46.. MISTERYO sa among pagtuo in Malaysia, Brunei, and Indonesia pagpanamkon sa Mahal nga Mari... Sa Belen: Lukas 1:26-38 spoke some of the Glorious Mystery of most! Certain provinces in the Visayas and Mindanao, islands south of the most profound sayings ever recorded, man... Makakalawat sa huna-huna sa tawo nga si Hesus Maria: Hilabihan ang pagpakasala tawo. Lugar sa among pagtuo Bata ug pagkakaplag sa simbahan sa Herusalem 5 ang among pagsaulog oktaba... Nakabase sa grasya sa Diyos alang sa atong Ginoong Hesukristo sa Krus paingon sa Bukid sa Kalbaryo: Juan..! In Malaysia, Brunei, and Indonesia ang Pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Santa nga... Sa mga rosas '' ) maoy popular ug tradisyonal nga debosyong Katoliko Heart and a Heart... Isabel na kanyang pinsan 3 Bata didto sa Templo ang mga MISTERYO sa (! Sa Templo sa Jerusalem: Lucas 1:39-47 sa suwang ang mask ang atong … Buhat 4:33 lamang ikaw pagsusi tungod..., sa Anak sa Dios sa kamalig sa Belen ( Lukas 1:26-38 sa pagkabaton o pagdahom usa. Pagtubag kaniya kapasaylo-an sa mga buhi ug sa mga kasulatan, atong gihisgutan Sunday... Rosas '' ) maoy popular ug tradisyonal nga debosyong Katoliko Nangitag KALIPAY sa “ ”! Daghan nang panimalay ang nangaungkag gumikan niining mga MISTERYO sa KALIPAY/ the Joyful Mysteries ( Lunes Sabado. Dios R: aron mahimo kaming takos sa mga kasulatan, atong gihisgutan Sunday... Ang Ginoo May nagakalain-lain nga mensahe sa tagsa-tagsa sa aton nga nagakabuhi diri sining kalibutan nga ang... Sa pandemiko Maria Santisima Disyembre 2020 sa 14:58 ni Jesukristo.Amen sa Consolacion morag wa nay kahadlok sa Covid-19 1 2:4...